A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ганнівська громада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва для отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області на 2021 рік.

Дата: 22.02.2021 15:39
Кількість переглядів: 166

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва для отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області на 2021 рік.

?‍ ДЛЯ КОГО?

Для підприємців малого (у т.ч. мікро) та середнього бізнесу, які офіційно зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області, зокрема із числа учасників АТО (ООС), внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій населення.

? ДЛЯ ЧОГО?

На отримання фінансової підтримки:

? безвідсотково на зворотній основі, терміном до 3-х років, для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за принципом мікрокредитування;

? на безповоротній основі для здешевлення кредитів, отриманих у банківських установах для впровадження інвестиційних бізнес-проєктів, у межах часткової компенсації суми відсотків по кредиту (не більш ніж 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитного договору).

Зазначена фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку регіону, а саме:

? впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;

? розвиток ІТ-сектору та креативних індустрій;

? створення нових або розширення діючих виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;

? розвиток овочівництва, садівництва та створення або модернізація (реконструкція) об’єктів для їх зберігання;

?розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості, зокрема, у сферах надання послуг з пасажирських перевезень, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення, зеленого туризму тощо.

Дедлайн  для подання заявок 01.07.2021 року .        

Оголошення про проведення конкурсного відбору знаходиться за посиланням:

http://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=news/news_2021-KONKURS-GR.html 

(додаткова інформація : pidpriem-gue.kr.ua/?action=golovna   Кіровоградщина бізнесова , facebook.com/rfppkr).

Адреса подачі заявок:

Регіональний фонд підтримки   підприємництва у Кіровоградській області,

25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня  Тімірязєва), 84, кімн.

417, 419;

контактний телефон/факс: (0522) 24 08 86,

 e-mail:rfpp@email.ua

Д О Г О В І Р №____

про спільну діяльність щодо фінансової підтримки

суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

м. _____________________________                                                 " _____ "   ________________  20__ р.

 

 

            _____________________________________________________Кіровоградської області,  в особі _________________________________________________________________________________________, діючого на підставі ________________________________________________________________________, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі – Сторона 1), з однієї сторони, та Регіональний фонд підтримки  підприємництва у Кіровоградській області, в особі в. о. директора, Маслова Миколи Альбертовича, діючого на підставі Статуту, що є одержувачем бюджетних коштів (далі – Сторона 2), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

  1. Мета та предмет договору

 

1.1. Здійснення спільної діяльності по наданню фінансової допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва регіону (району, міста) на впровадження інвестиційних проектів, за рахунок коштів обласного бюджету Стороною 2, за умови обов’язкового співфінансування з місцевого бюджету, згідно Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 липня 2017 року №362-р “Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області”.   

            1.2. Предметом договору є співфінансування суб’єктів малого та середнього підприємництва регіону (району, міста) з місцевого (районного, міського) бюджету, спрямоване на фінансову підтримку малого та середнього підприємництва на 20____ рік, на загальну суму:                     

 

________________________________________________________________________________ тис. грн.

(сума прописом)

           

2. Умови  здійснення спільної фінансової підтримки

 

            2.1. На виконання п. п. 1.1., 1.2. Договору, Сторона 1 перераховує на реєстраційний рахунок Виконавця, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Кіровоградській області (далі - ГУДКСУ), кошти місцевого (районного або міського) бюджету, у обсязі, передбаченому  п. 1.2. Договору.

            2.2. Кошти місцевого бюджету використовуються Стороною 2 на фінансову підтримку суб’єктів підприємницької діяльності цього ж регіону (району, міста), як дольова частка від загального обсягу фінансування по проектах у обсязі і на умовах, що визначені координаційною радою (району, міста) і викладені у листі-клопотанні  на ім’я голови Кіровоградської ОДА.

2.3. Дольова частка коштів Сторони 2 по кожному проекту не залежить від суми переданих коштів місцевого бюджету і визначається виходячи з необхідного обсягу фінансової допомоги по кожному проекту, Згідно рішення Наглядової Ради Сторони 2.

 2.4. При відсутності спільної діяльності між Сторонами  у частині співфінансування, фінансова допомога суб’єктам підприємницької діяльності відповідного району або міста не надається.   

2.5. Фінансова допомога суб’єктам малого та середнього підприємництва надається згідно Порядку використання коштів для підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (Сторону 2), затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25.07.2017р. № 362-р, у формі:

а) фінансова допомога на зворотній основі на впровадження бізнес-проектів у безготівковій формі, безвідсотково, терміном до 3-х років, за умови цільового використання та обов’язкового їх повернення;

б) фінансова допомога на безповоротній основі на повну або часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП у банківських установах для впровадження бізнес-проектів.

3. Обов’язки сторін

 

3.1. Сторона 1 :

3.1.1. Передбачає у складі місцевого бюджету кошти на фінансову підтримку підприємництва у межах, обумовлених Законом України „Про розвиток та державну підтримку малого  і середнього підприємництва в Україні”.

3.1.2. Розглядає заявки про фінансову допомогу  суб’єктів  малого та середнього підприємництва регіону щодо актуальності тематики  конкретних інвестиційних проектів та доцільності  їх фінансування.

3.1.3. Приймає рекомендаційні рішення по розглянутих проектах  щодо надання  фінансової допомоги, у тому числі з місцевого бюджету. Направляє Лист-клопотання райдержадміністрації (міськвиконкому, селищної, сільської ради, об’єднаної територіальної громади) щодо доцільності впровадження бізнес-проекту та умов і розміру його співфінансування з відповідного місцевого бюджету на адресу облдержадміністрації.

3.1.4. Розробляє, затверджує та надає Стороні 2 пакет документів  для відкриття рахунку в ГУДКСУ, а саме:

- рішення відповідної місцевої ради про виділення бюджетних коштів по КФКВ 180404;

- план асигнувань помісячного розпису видатків місцевого бюджету по зазначеному коду;

- мережу головного розпорядника зазначених коштів місцевого бюджету (зі змінами).

3.1.5. Перераховує  кошти відповідно до плану асигнувань на рахунок Сторони 2, що визначений у цьому договорі.

3.1.6. Через функціональні управління (відділ) здійснює контроль за станом впровадження проектів, цільовим використанням коштів фінансової допомоги, термінами повернення коштів, своєчасним представленням до Сторони 2 фінансових та технічних звітів.

3.1.7. Висвітлює стан фінансової підтримки малого та середнього підприємництва у регіональних  засобах масової інформації та публічних виступах.

 

3. 2. Сторона 2:

3.2.1. Проводить ідентифікацію ідеї проекту, надає консультації по розробці заявок про фінансову допомогу та бізнес-планів, здійснює реєстрацію і облік заявок та бізнес-планів.

3.2.2. Проводить аналіз показників проекту, організовує проведення незалежних експертиз (при необхідності).

3.2.3. Організовує розгляд заявок про фінансову допомогу та бізнес-планів Конкурсною Комісією та Наглядовою радою , доводить рішення Наглядової ради  до заявників і відповідних керівників (району, міста).

3.2.4. Укладає, безпосередньо з суб'єктами підприємницької діяльності, договори про надання фінансової допомоги на зворотній або безповоротній основі.

3.2.5. Відпрацьовує умови та укладає з суб'єктами малого та середнього підприємництва, які отримують фінансову допомогу, договори гарантії повернення коштів, що надаються на зворотній основі.

            3.2.6. Здійснює безготівкове фінансування проектів через свої рахунки.

            3.2.7. Здійснює контроль за станом впровадження проекту та цільового використання коштів фінансової підтримки.

            3.2.8. Веде контроль повернення коштів зворотної фінансової допомоги .

           

4. Права сторін

4.1. Сторона 1:

4.1.1. Розглядає заявки та бізнес-плани про фінансову допомогу суб'єктів малого та середнього підприємництва і надає свої висновки щодо доцільності надання фінансової допомоги  по кожному конкретному бізнес - проекту.

4.1.2. Організовує супроводження і контроль за станом впровадження проектів, цільовим використанням коштів фінансової допомоги, термінами повернення коштів, своєчасним представленням Стороні 2  фінансових та технічних звітів.

 

4.2.  Сторона 2 :

4.2.1.   Отримує та використовує кошти  Сторони 1  за цільовим призначенням.

4.2.2.  Здійснює фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів  Сторони 1 та обласного бюджету, обігових коштів Сторони 2.

4.2.5. Надає Стороні 1  пропозиції щодо проведення заходів по активізації роботи з питань підтримки розвитку  малого та середнього підприємництва.

4.2.6.  Висвітлює у засобах масової інформації та у публічних виступах стан виконання Бізнес-проектів  суб’єктів підприємницької діяльності, що отримали фінансову допомогу.

 

 

5. Строк дії Договору

 

5.1.  Даний   Договір   набуває   чинності   з  часу   підписання   його   Сторонами  і  діє до       31  грудня   20____ року.

 

6.  Відповідальність сторін

 

6.1. Усі спірні питання, які можуть виникнути у ході виконання цього Договору,  вирішуються виключно шляхом переговорів.

 

7. Інші умови

 

7.1. У процесі дії Договору Сторони за домовленістю можуть вносити  до нього зміни та доповнення у письмовій формі.

7.2. Сторони не мають права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам та розірвати його дію в односторонньому порядку.

7.3. Даний Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу. 

 

8. Юридичні адреси,  реквізити та підписи Сторін

 

 

                        Сторона 1                                                                 Сторона 2

 

___________________________________________              25006, м. Кропивницький,

___________________________________________               вул. Т. Карпи, 84, кім. 417

вул. _______________________________________               тел. / факс: (0522) 24-08-86

р/р                                                                   _____              р/р UA933808050000026001708893410                                                           ____      ___________                в ПАТ "Райфайзен Банк Аваль"

______________________МФО                     _____                м. Київ,  МФО 380805                        

код ЄДРПОУ___________ тел. ________________               Код ЄДРПОУ 25966293

                                   

 

 

_______________________________________                 В. о. директора  РФПП

 

 

                                       ____________________                ___________________    М. А. Маслов

           

М.П.                                                                                                                     М.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь